EKIPI YNË

EKIPI YNË

 

EKIPI YNË

Lartësia e Saj, Princesha Elia është Presidentja e Fondacionit Mbretëresha Geraldine. Ekipi i fondacionit përbëhet nga mbështetës ndërkombëtarë, profesionistë vendas, partnerë dhe vullnetarë që ndajnë vlerat tona. Së bashku, ne do të iniciojmë, financojmë dhe menaxhojmë projekte humanitare dhe zhvilluese në Shqipëri. Ndërsa Fondacioni zhvillohet, ne synojmë të zgjerojmë ekipet tona në terren në mënyrë që të punojnë brenda komuniteteve lokale për të identifikuar dhe zbatuar projekte të drejtuara nga nevoja dhe objektivat specifike të komuniteteve.

BORDI I ZHVILLIMIT

Bordi Ynë i Zhvillimit, i kryesuar Princesha Elia, mban takime të shpeshta dhe komunikon me degët dhe ata vullnetarë që punojnë në këtë fushë. Ata zgjedhin dhe miratojnë projekte të reja në përputhje me misionin tonë, duke siguruar përgjegjshmëri dhe funksionimin e duhur organizativ.

ANËTARËT E BORDIT

null

Sebije Elezi

null

Elvana Zhezha

null

Alma Mulaj

null

Jonida Capo

null

Ledia Kostandini