KAUZAT TONA

KAUZAT TONA

SI MUND TE NA NDIHMOSH

KEMI NEVOJË PËR NDIHMËN TUAJ QË TË NDIHMOJMË TË TJERËT, SHIKONI KAUZAT TONA

Bëhu nje dhurues

BËHUNI NJË VULLNETAR

Bamirësia është një metodë e thjeshtë për të vërtetuar mirësinë.
Të bësh asgjë për të tjerët është zhbirimi i vetvetes.