Rindërtimi i një qendre për fëmijë me nevoja të veçanta në qytetin e Shkodrës