Rindërtimi i një qendre për fëmijë me nevoja të veçanta në qytetin e Shkodrës

Fondacioni Queen Geraldine ka përuruar me sukses punën e rindërtimit në “Qendrën e Fëmijëve të Shkodrës”. Fondacioni ishte në gjendje të përfundojë rindërtimin e plotë të sistemit hidro-sanitar, duke përfshirë katër banjë dhe të gjitha pajisjet e specializuara. Në fazën e dytë të projektit: Procesi i rindërtimit u përqëndrua në zonat e kuzhinës dhe dhomave të ngrënies, me një rregullim të plotë i cili përfshin ri-suvatimin dhe pikturimin e brendshëm. Instalimi i masave të duhura të sigurisë dhe instalimet e gazit, furrat e reja dhe shërbimet e tjera të kuzhinës. Rinovimi i plotë i tabelave, karrigeve dhe mobiljeve të tjera përkatësisht në dhomën e ngrënies. Qendra kujdeset për 50 fëmijë rezidentë dhe kufijtë 50-ditor, duke ofruar shërbime të specializuara për 100 fëmijë me aftësi të kufizuara çdo ditë. Fëmijët kanë nevojë për përkujdesje individuale dhe të specializuar, e cila ofrohet nga një staf i trajnuar dhe i përkushtuar. Presidentja e fondacionit, Mis Elia Zaharia, në fjalën e saj falënderoi sponsorët e saj për ndihmën e tyre dhe gjithashtu njohu kontributin e dhënë nga kompanitë e ndërtimit që kanë punuar profesionalisht në realizimin e investimit. Përurimi u ndoq dhe u përshëndet nga kryetari i sapozgjedhur i Shkodrës, zonja Voltana Ademi, e cila gjithashtu mbështeti një mesazh të përbashkët ndërgjegjësimi publik për fëmijë me nevoja të veçanta.